Výškové a řemeslné práce

Firma BOkope provádí:

  • Tesařské práce
  • Úklid sněhu
  • Shazování rampouchů
  • Nátěry střech
  • Klempířské práce
  • Rizikové kácení stromů
  • Ostatní výškové práce

Tesařské práce

Zhotovíme na míru konstrukci krovu rozmanitých tvarů v patřičné kvalitě a v
akceptovatelném termínu. Provádíme též opravy stávajících krovů, dřevěných přístřešků,
stavbu dřevěných pergol, apod. Vše podle přání zákazníka. Cenové kalkulace tesařských prací
jsou prováděny individuálně dle jednotlivých zakázek. Kalkulace provádíme zdarma.

Úklid sněhu

Vydatné sněžení v zimních měsících způsobuje, že některé střechy nevydrží váhu sněhu. Každý majitel nemovitosti je povinen zabezpečit ji tak, aby neohrožovala občany uvnitř nemovitostí ani venku, a to platí také o odstraňování sněhu ze střech. Z minulosti známe několik případu takto zřícených střech, mnohdy i s tragickými následky. V minulých letech se podobné neštěstí odehrálo dokonce na území ČR, kdy se zřítila střecha jednoho nejmenovaného supermarketu. Všeobecně lze říci, že dlouhodobé (každoroční) zatížení střech nemovitostí tunami sněhu výrazně zkracuje její životnost i životnost střešní krytiny.

Shazování rampouchů

Další negativní vlastností zimy je i zamrzání okapů. Největší nebezpečí představuje tvořící se ledová námraza v okapech, jehož důsledkem je značné namáhání okapu a tím i zkracování jeho životnosti. Dalším nebezpečím je tvoření rampouchu, které ohrožují kolemjdoucí. Samozřejmě platí, to co bylo napsáno již dříve. Majitelé nemovitostí jsou povinni zabezpečit svoje budovy. Jedním z mála prostředků je fyzické odstranění. Tyto služby samozřejmě nabízí naše firma.

Nátěry střech

Renovace a čištění střech, oprava, impregnace a natírání střech. Chemickými impregnacemi výrazně napomáháme krytině a prodlužujeme životnost celých střech. Součástí prací na střechách jsou i opravy nejrůznějšího zatékání i drobné výměny. Těmito způsoby obnovujeme pěkný vzhled a ochraňujeme střechy z nejrůznějších taškových, eternitových a plechových střech. Dále pak také provádíme čištění a natírání okapů, klempířských prvků na střechách, dřevěných štítů, podhledů i fasád.

Klempířské práce

Klempířské práce – provádíme veškeré práce spjaté se střešním systémem – montáž svodů, okapů, lemování, oplechování komínů, střešních výlezů, parapety. Námi běžně používané materiály jsou – měď, titan-zinek, pozink, hliník.

Rizikové kácení stromů

Kácení stromů hrozících způsobením škody na majetku nebo újmě na zdraví. To byste taky mohli dělat. Pro více informací nás kontaktujte.

Ostatní výškové práce

Provádíme výškové práce a průmyslové horolezectví, pomocí horolezecké a aspeologické techniky na těžko dostupných místech. Veškeré nátěry ve výškách, drobné zednické opravy, montáže a demontáže různých konstrukcí, mytí oken a fasád.

Na výškové práce jsme řádně proškolení a vlastníme certifikát IRATA (Industrial Rope Access Trade Association)