Dopravní stavby

  • Kotevní technika
  • Sanace a injektáže
  • Montážní práce

Kotevní technika

Používáme kotvy a svorníky mechanické i chemické. Použití je vhodné pro stabilizaci vyražených důlních prostor, tunelů, stabilizace kleneb historických objektů, svorkováním porušeného zdiva nebo dodatečné kotvení ocelových konstrukcí. Provádíme kotvení říms, svodidel a zábradlí na mostních objektech, kotvení armatur a kari sítí.

 

 

 

 

 

 

 

Sanace a injektáže

Sanujeme všechny druhy stavebních konstrukcí různými certifikovanými sanačními systémy. Sanujeme a opravujeme veškeré praskliny, kaverny a jakékoliv opravy poškozených částí betonových konstrukcí. Taktéž podléváme a vyplňujeme svodidlové sloupky, různé kotvící a bezpečnostní prvky, protihlukové pilíře atd.

Provádíme jak těsnící injektáže, která jsou vhodné pro utěsňování hornin, spodních staveb, kolektorů, jímek atd., a rovněž vhodné pro hydroizolaci zděných staveb, utěsňování stavebních jam. Tak i provádíme zpevňující injektáže, které jsou účinný prostředek k zpevňování zásypů, záhozů, kamenného zdiva atd.

Montážní práce

Provádíme montáž svodidlových sloupků, svodidel, zábradlí, madel, výplní. Základní montáž armatur pro kotvení. Montáž kotvící technologie. Montážní práce ve výškách.